Klimat och miljö

Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda våra kunder mer miljövänliga alternativ. Genom att köpa begagnade däck hjälper du till att minska på klimatpåverkan jämfört med att köpa nyproducerade däck.

klimatpåverkan begagnadebildack

Resursbesparingar

Att använda begagnade däck minskar efterfrågan på nya däck. Tillverkning av nya däck kräver råmaterial, energi och andra resurser. Genom att välja begagnade däck bidrar du till att spara på dessa resurser.

Avfallshantering

Genom att återanvända något som annars skulle slängas sparar man på miljön. Dessutom sparar du även pengar när du köper begagnade däck.

Energibesparingar

Genom att köpa begagnade däck bidrar du till minskad energiförbrukning och utsläpp.

Gör skillnad genom att köpa begagnade däck

Genom att minska behovet av nya däck sparar du inte bara resurser och energi utan hjälper också till att minska utsläppen av växthusgaser och andra skadliga ämnen. Ditt val att köpa begagnade däck gör en verklig skillnad för miljön och framtida generationer.

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar och miljövänlig framtid för oss alla.

däckets livscykel